BAREVNÉ ČTENÍ = Čeština extra + Český blog pro cizince

Učím se českou gramatiku a česká slova, když čtu.

E-booky BAREVNÉ ČTENÍ vám pomůžou

 • naučit se základní českou gramatiku
  V textu používám barvy, takže gramatická pravidla VIDÍTE a vidíte je v kontextu (ne jen v jedné příkladové větě), takže si je snadno a rychle zapamatujete.
 • naučit se užitečná a často používaná slova
  E-booky jsou plné užitečných, praktických a často používaných slov, která vidíte v kontextu. Slova se hodně opakujou, takže si je snadno a rychle zapamatujete.
 • komunikovat s Čechy
  V textech je hodně zajímavých informací, které znají jen Češi (nebo lidé, kteří žili celý život v Česku). Když budete mít tyhle informace, budete lépe rozumět tomu, co se děje, a také tomu, o čem lidé mluví.

barevný,-á,-é - colourful, colour
čtení - reading
slovo
- word
když
- when,while
:pomoct, pomůže - to help
základní,-í,-í - basic
používat - to use
pravidlo - rule
jen - only
snadno - easily
(:za)pamatovat si - to remember

užitečný,-á,-é - useful
často - often
opakovat - to repeat
znát - to know
dít se, děje se - to happen


Jak vypadá BAREVNÉ ČTENÍ

Pro moje e-booky BAREVNÉ ČTENÍ je charakteristické, že

 • jsou psané jednoduchou češtinou, které budete dobře rozumět;
 • užitečná slova se často opakujou, takže si je budete brzy pamatovat;
 • každý článek má několik verzí;
 • každá verze má barevně označený jeden pád nebo jedno gramatické pravidlo.

Takhle vypadá jedna barevná verze, kde je žlutě označený pád 1N:


Jak používat e-booky BAREVNÉ ČTENÍ

Když se chcete učit gramatiku, přečtete si všechny články ve verzi, ve které jsou barevně označeny například tvary 4A nebo tvary 2G.

Když se chcete učit slova (slovní zásobu), přečtete si jeden nebo dva články, ale přečtete si jejich všechny barevné verze (1N, 4A, 2G).

vypadat - to look like
psaný,-á,-é - written
jednoduchý,-á,-é - simple
brzy - soon
článek - article
několik - a few
označený,-á,-é - highlighted
pád - case

E-book ZIMA

Tenhle e-book má 11 článků na téma ZIMA:

 • zimní počasí (sníh, mráz)
 • zimní sporty
 • svátky a tradice (Tři králové, masopust)
 • zimní jídla (zabijačka, české polévky)

Každý článek má tři barevné verze:

 • barevně označený pád 1N
 • barevně označený pád 4A
 • barevně označený pád 2G

Tady si můžete prohlédnout nebo zdarma stáhnout ukázku e-booku ZIMA, kde jsou všechny čtyři verze jednoho článku:


K e-booku dostanete také instrukce, jak s e-bookem pracovat a čeho si v textu všímat, abyste z e-booku dostali maximum.

BONUS k e-booku

K e-booku dostanete také PDF, kde jsou všechny příspěvky z FB Češtiny extra na téma ZIMA (obrázek i příklady, které jsou navíc barevně označené, na rozdíl od FB).

 

E-book už není možné koupit.

téma - topic
počasí - weather
svátek - holiday, feast
jídlo - food, meal
označený,-á,-é - highlighted
pád - case
:prohlédnout si - to look at
zdarma - free (of charge)
:stáhnout - to download
ukázka - extract, illustration

:dostat, dostane - to receive
všímat si něčeho - to notice st
příspěvek - post
příklad - example
:objednat - to order