Czech Grammar&Vocabulary Organizer

Pomůže vám naučit se a zapamatovat si českou gramatiku.

Má 11 témat. Každé téma je na jedné straně, kterou si můžete vytisknout.

Rozumíte, co znamená...?
pomáhat / :pomoct (pomohl, pomůže) - to help
(:na)učit se něco 4A - to learn st
(:za)pamatovat si něco 4A - to remember st
téma (jedno) - topic
strana - page
(:vy)tisknout někomu 3D(si) něco 4A - to print st for sb

Témata

 • netypické koncovky (ženský, mužský, střední rod)
 • měkká přídavná jména
 • komparativ a superlativ přídavných jmen
 • komparativ a superlativ příslovcí
 • slovesa* (s hvězdičkou)
 • imperativ
 • reflexivní slovesa
 • slovesa + 3D (Líbí se mi...)
  slovesa + 4A (Baví mě...)
 • nedokonavá a dokonavá slovesa


Jestli chcete Czech Grammar&Vocabulary Organizer, vyplňte tenhle formulář:


[mailerlite_form form_id=1]

Rozumíte, co znamená...?
vyplňovat / :vyplnit něco 4A - to fil in
formulář - form
sem - here
psát / :napsat - to write
posílat / :poslat - to send
osobní,-í,-í - personal
bezpečí - safe
souhlas - agreement
klikat / :kliknout na něco 4A - to click on
tlačítko - button
zasílat / :zaslat - to send
kdykoli - anytime
odvolávat / :odvolat něco 4A - to cancel
odhlašovat se / :odhlásit se - to unsubscribe