Hromnice

2. února jsou Hromnice. Asi každý Čech zná tuhle větu:
Na Hromnice o hodinu více.

To znamená, že 2. února je den o hodinu delší než 21. prosince, kdy je zimní slunovrat a kdy je nejkratší den a nejdelší noc v roce.

Od zimního slunovratu je totiž každý den více světla (den je delší) a méně tmy (noc je kratší).

Dnes ráno ale v rádiu říkali, že ve skutečnosti je dnešní den delší o hodinu a půl, protože slunce ráno vychází o půl hodiny dříve a večer zapadá o hodinu později než v prosinci.

asi – probably
každý,-á,-é every, each
znát něco 4A – to know
věta – sentence
více / víc – more
znamenat – to mean
o hodinu delší – one hour longer
než – than
slunovrat – solstice
světlo – light
tma – darkness
více X méně čeho 2G – more X less of st.
dnes ráno – this morning
ve skutečnosti – in fact / in reality
dnešní,-í,-í – today’s
půl – half
slunce – sun
vycházet / :vyjít* (vyjde, vyšel) – to rise (sun)
dříve – earlier
zapadat / :zapadnout* (zapadne, zapadl) – to set (sun)
později – later

Hromnice, hromy a hromosvod

Hromnice jsou křesťanský svátek. Dříve se ten den v kostelech světily svíčky.
Lidé věřili, že je tyhle svíčky ochrání před bouřkou (bleskem a hromem) a ohněm. Proto se tyhle svíčky jmenovaly hromnice nebo hromničky.

Když byla potom během roku bouřka, zapálili tyhle svíčky hromničky a dali je do oken.
Věřili, že svíčka hromnička ochrání jejich dům před bleskem a hromem.

Když dříve do nějakého domu uhodil hrom (dnes říkáme uhodil blesk), dům většinou začal hořet. Proto se toho lidé báli.

Dnes musí mít každý dům hromosvod. Proto se lidé už nemusí bát, že jim kvůli bouřce dům shoří.

Extra

První hromosvod postavil na své zahradě na jižní Moravě (blízko Znojma) v roce 1754 Čech Prokop Diviš.
Ve stejné době měl stejný nápad také Američan Benjamin Franklin, který postavil první hromosvod v Americe v roce 1760 ve Filadelfii.

křesťanský,-á,-é – Christian
svátek – holiday
dříve – in the past
kostel – church (building)
svíčka – candle
věřit – to believe
(:o)chránit někoho 4A před něčím 7I – to protect sb
bouřka – storm
blesk – lightning
hrom – thunder
oheň – fire
proto – that’s why
zapalovat / :zapálit něco 4A – to light (a candle)
dávat / :dát něco 4A někam – to put, to place st somewhere
věřit – to believe
:uhodit – to strike
začínat / :začít* (začal, začne) – to begin
(:s)hořet – to burn (down)
bát* se (bojí se) něčeho 2G – to be scared of st
dnes – today, nowadays
hromosvod – lightning conductor
stavět / :postavit něco 4A někde – to build st somewhere
stejný,-á,-é – same
doba – time
nápad – idea

Křesťanský svátek

Hromnice jsou křesťanský svátek. 2. únor je přesně 40 dnů po narození Ježíše Krista.

Ten den ho podle židovské tradice jeho rodiče Marie a Josef přinesli do chrámu v Jeruzalémě.
Tam potkali starého muže, který řekl, že Ježíš je Světlo pro celý svět.
Proto se 2. února v kostelech světily svíčky. Svíčka znamenala světlo.

křesťanský,-á,-é – Christian
přesně – exactly
židovský,-á,-é – Jewish
přinášet / :přinést* (přinesl, přinese) něco 4A někam – to bring st
chrám – temple
potkávat / :potkat někoho 4A – to meet sb
celý,-á,-é – whole, all
svět – world
(:po)světit něco 4A – to sanctify

Úplně poslední den Vánoc

2. února dříve končilo období Vánoc. Lidé uklízeli betlémy a vánoční stromečky.

Dnes lidé většinou uklízejí betlémy a vánoční stromečky hned po Vánocích nebo nejpozději 6. ledna – na Tři krále.

U nás doma ale dodržujeme tradici, že vánoční stromeček máme až do Hromnic.

úplně poslední,-í,-í – the very last
(s)končit – to end, finish
období – time, period
Vánoce – Christmas
uklízet / :uklidit něco 4A – to put away, tidy, clean
vánoční stromeček – Christmas tree
hned – immediately
nejpozději – at the latest
král – king

Zima skoro končí, jaro už je blízko

Dny jsou delší, noci jsou kratší. Každý den je více světla. Kvetou první květiny – sněženky. To je znamení, že jaro už je blízko a zima bude končit.

Keltové slavili 1. a 2. února svátek Imbolc. Byl to pro ně první jarní den.
Slované zase začátkem února slavili svátek boha Peruna. Perun byl slovanský bůh bouře, hromu a blesku, který se začátkem února probouzel ze zimního spánku.

skoro – almost
zima – winter
jaro – spring
delší,-í,-í – longer
kratší,-í,-í – shorter
kvést* (kvetl, kvete) – to flower, bloom
květina – flower
sněženka – snowdrop
znamení – sign
Kelt – Celt
(:o)slavit něco 4A – to celebrate st
Slovan – Slav
začátkem čeho 2G – at the beginning of
bůh (boha) – god
probouzet se / :probudit se – to wake up
spánek – sleep

Pranostiky

Asi každý Čech zná tuhle větu: Na Hromnice o hodinu více. A taky tuhle větu: Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. (To znamená, že skřivan musí zazpívat.)

Tyhle dvě věty jsou pranostiky. Dříve lidé podle pranostik předpovídali počasí. Tady jsou ještě další české pranostiky:

  • Na Hromnice jasná noc – bude mrazů ještě moc.
  • Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
  • Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
  • Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

Rozuměli jste? Zdá se, že
– jestli bude zítra hezky a teplo, zima se ještě vrátí;
– jestli bude zítra zima (chladno), bude brzy jaro.

pranostika – (weather) saying
skřivan – lark
podle něčeho 2G – according to, based on
předpovídat / :předpovědět (předpoví) něco 4A – to predict
počasí – weather
další,-í,-í – other, more
jasný,-á,-é – clear
mráz – frost
zdát se – to seem
vracet se / :vrátit se – to return
zima – winter / cold
chladno – cold

Víte, že americký film Groundhog Day se česky jmenuje Na Hromnice o den více? (Ne o hodinu více, ale o celý den více!)

Co můžete udělat teď?

Můžete si přečíst autentický článek o Hromnicích a zopakovat si nová slova z dnešního článku. Tady je několik krátkých autentických článků:
Hromnice (Novinky.cz)
Na Hromnice o hodinu více! Co pro nás tento svátek znamená? (Frekvence 1)
Na Hromnice o hodinu více (Plzeň noviny)

Jsem autorkou publikace Čeština extra - Průvodce českou gramatikou A1, v roce 2010 jsem založila Český blog pro cizince.
Komentáře