materiály zdarma, kurzy a e-booky

Jaké téma vás zajímá?
Co se chcete naučit? 
O čem chcete umět mluvit?

Vyberte téma a klikněte na obrázek.

téma (to) - topic
zajímat 4A - to be interested in
chtít (chce, chtěl) - to want
(:na)učit se 4A - to learn
umět - to know how to
:vybrat (vybere) - to choose
kliknout (klikne) na 4A - to click on