Sníh

Venku je bílo, proto jsem se rozhodla napsat něco o sněhu.

V zimě může sněžit, i když nemrzne a teplota je na nule nebo pár stupňů nad nulou. Sníh padá z nebe, ale na zemi nevydrží. Když dopadne na zem, roztaje.

Když je teplota pod nulou, sníh dopadne na zem a zůstane tam. Neroztaje, protože mrzne. Za nějakou dobu je všechno bílé – chodníky, silnice, zahrady, parky, střechy.

Rozumíte, co znamená…?
venku – outside
sněžit – to snow
mrznout* (mrzne, mrzlo) – to be freezing
teplota – temperature
nula – zero
stupeň – degree
padat – to fall
nebe (to) – sky, heaven
země – ground
(:roz)tát* (taje) – to melt

Sníh je vlastně zmrzlá voda. Jsou to ledové krystalky. Když padá sníh, padají z nebe na zem sněhové vločky.
Malé děti rády jedí sněhové vločky. Otvírají pusu a chytají sněhové vločky přímo do pusy. Nebo otevřou dlaň a chytají je do dlaně.

zmrzlý,-á,-é – frozen
led – ice
vločka – flake
otvírat / :otevřít* (otevře, otevřel) něco 4A – to open
pusa – mouth
přímo – directly
dlaň (jedna) – palm

Existujou dva druhy sněhu – mokrý sníh a suchý sníh (prašan).
Suchý sníh je dobrý na zimní sporty (lyžování, bobování, sáňkování), protože je lehký a suchý. Proto se nelepí na lyže, ani na boby nebo na sáňky a nebrzdí je
Mokrý sníh je těžký a vlhký. Proto se lepí na lyže, na boby i na sáňky a tím je brzdí. Na mokrém sněhu se špatně lyžuje, bobuje a sáňkuje. Mokrý sníh tedy není dobrý pro zimní sporty, ale je výborný na koulování a stavění sněhuláků nebo jiných staveb ze sněhu.

druh – type, sort
mokrý,-á,-é – wet
suchý,-á,-é – dry
lehký,-á,-é – light
(:při)lepit se na něco 4A – to stick
(:z)brzdit něco 4A – to slow down st.
těžký,-á,-é – heavy
vlhký,-á,-é – moist
lyžování – skiing
bobování – bobsleigh
sáňkování – sledging
koulování – throwing snowballs

Z mokrého sněhu můžeme udělat sněhovou kouli a pak ji na někoho hodit a začít se koulovat. Koulování je velká legrace. Hlavně děti mají rády koulování.
Když jsou ale sněhové koule moc tvrdé a jsou spíš ledové než sněhové, může být koulování hodně nepříjemné nebo dokonce i nebezpečné.

sněhový,-á,-é – snow-
koule – ball
házet / :hodit něco 4A na někoho 4A – to throw st at sb.
legrace – fun
hlavně – mainly
tvrdý,-á,-é – hard
ledový,-á,-é – ice
spíš – než – rather – than
nepříjemný,-á,-é – unpleasant
dokonce – even
nebezpečný,-á,-é – dangerous

Z mokrého sněhu můžeme postavit sněhuláka. Nejdřív uděláme jednu velkou kouli. Potom uděláme o něco menší kouli a dáme ji na tu první. Úplně nahoru dáme nejmenší kouli – to je hlava sněhuláka.
Pak ještě musíme sněhulákovi udělat ruce, knoflíky, oči a nos z mrkve. Můžeme mu dát mu i něco na hlavu, třeba starý hrnec.
Někdo dává sněhulákovi i větev do ruky. Někdy můžete vidět sněhuláka s uvázanou šálou.

stavět / :postavit něco 4A z něčeho 2G – to build st. from st
sněhulák – snowman
nejdřív – first
potom = pak – than
o něco – a little bit
menší,-í,-í – smaller
nejmenší,-í,-í – the smallest
hlava – head
ruka, (dvě) ruce – hand
knoflík – button
oko, (dvě) oči – eye
mrkev (jedna) – carrot
hrnec – (cooking) pot
větev (jedna) – twig, brunch
šála – scarf

Extra

Slova sníh a vločky taky používáme, když mluvíme o jídlu.
Když vaříme nebo pečeme, děláme někdy sníh z bílků. Sníh z bílků děláme tak, že bílky vyšleháme, až jsou bílé a tuhé. Vyšlehané bílky vypadají jako sníh, protože jsou bílé a lehké.
Když přidáme sníh z bílků do nějakého těsta, například na palačinky nebo knedlíky, je pak i to těsto lehké a nadýchané.
Sníh z bílků můžeme péct i samotný a pak z něj máme křehké pusinky.

Vločky můžou být různé. Nejznámější jsou ovesné vločky, ze kterých se dělá kaše nebo müsli. Když Češi řeknou vločková kaše, myslí kaši z ovesných vloček.
Kromě ovesných vloček můžete koupit taky pšeničné, žitné, ječné nebo rýžové vločky.

používat / :použít* (použije) něco 4A – to use
jídlo – food
(:u)péct* (pekl, peče) – to bake / roast
bílek – egg white
(:vy)šlehat něco 4A – to whip, to beat
tuhý,-á,-é – stiff
vypadat jako něco 1N – to look like st
přidávat / :přidat – to add
těsto – dough, batter
palačinka – crepe, pancake
nadýchaný,-á,-é – fluffy
samotný,-á,-é – alone, on its own
oves; ovesný,-á,-é – oat
říkat / :říct* (řekl, řekne) – to say
myslet – to think, to mean
kromě čeho 2G – except for
pšenice, pšeničný,-á,-é – wheat
žito, žitný,-á,-é – rye
ječmen, ječný,-á,-é – barley
rýže, rýžový,-á,-é – rice

Pozorujte

o něco menší X o něco větší
(teplota je) pod nulou (-1°C) X na nule (0°C) X nad nulou (+1°C)

Tenhle článek a jeho tři barevné verze najdete v mém e-booku Barevné čtení – ZIMA.

Jsem autorkou publikace Čeština extra - Průvodce českou gramatikou A1, v roce 2010 jsem založila Český blog pro cizince.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.