Český blog pro cizince jsem začala psát na podzim roku 2010 pro moje studenty. Chtěla jsem, aby moji studenti mohli číst české autentické texty, kterým by rozuměli i bez slovníku. 

Proto jsem začala psát jednoduchou češtinou články na různá témata (české tradice, kultura, sport, jídlo...).

Původní blog byl na platformě Blog.cz, která od léta 2020 už neexistuje.

Na původním blogu bylo přes 300 článků na různá témata. Některé články budu dávat do placených e-booků a on-line kurzů.

Některé z těch článků budu postupně aktualizovat a dávat sem. Takže se opět můžete učit českou gramatiku a nová česká slova, když čtete.