Děkuju za váš zájem o e-book Grammar&Vocabulary Organizer

  • (Já) Poslala jsem vám e-mail na vaši e-mailovou adresu.
  • (Vy) Otevřete tenhle e-mail a kliknete na odkaz v e-mailu.
  • (Já) Pošlu vám e-mail s odkazem, kde si můžete stáhnout e-book Grammar&Vocabulary Organizer

Rozumíte, co znamená...?
posílat / :poslat (pošle) někomu 3D něco 4A - to send st to sb
vám - to you
otvírat / :otevřít (otevřel, otevře) něco 4A - to open st
klikat / :kliknout (klikl, klikne) na něco 4A - to click on st.
odkaz - link
stahovat / :stáhnout (stáhl, stáhne)