Právě jsem vám poslala váš e-book Czech Grammar&Vocabulary Organizer

Věřím, že vám pomůže naučit se dobře česky.

Rozumíte, co znamená...?
právě - just, right now
posílat / :poslat (pošle) někomu 3D něco 4A - to send st to sb
věřit - to believe
pomáhat / :pomoct (pomohl, pomůže) někomu 3D - to help sb
(:na)učit se - to learn