ČESKÁ ČÍSLA

 • on-line kurz
 • 10 lekcí
 • čísla 0 - 999 999 999 999
 • vhodný pro všechny studenty
 • vhodný pro všechny úrovně

číslo - number
kurz
- course
lekce
- lesson
vhodný,-á,-é - suitable
pro - for
všichni, všechny - all
úroveň - level


Kurz má 10 lekcí. Tohle se naučíš:

 1. lekce: Čísla 0 - 10
 2. lekce: Čísla 11 - 19
 3. lekce: Čísla 20 - 49
 4. lekce: Čísla 50 - 99
 5. lekce: Čísla 100 - 199
 6. lekce: Čísla 200 - 299
 7. lekce: Čísla 300 - 499
 8. lekce: Čísla 500 - 999
 9. lekce: Čísla 1000 - 999999
 10. lekce: Čísla 1000000 a 1000000000

kurz - course
lekce
- lesson
(:na)učit se
- to learn
tohle - this


Každý den dostaneš e-mail s jednou lekcí. 

V každé lekci je:

 • video - vysvětlení (cca 2 minuty)
 • video - cvičení (cca 2 minuty)
 • PDF - písemné cvičení 
 • audio cvičení

 

každý,-á,-é - every
den - day
:dostat (dostane) - to receive
lekce - lesson
vysvětlení - explanation
cca - approximately
cvičení - exercise
písemný,-á,-é - written