PŘEHLEDNOST

kurz pro učitele češtiny pro cizince Jak zapisovat nová slova

PŘEHLEDNOST je při vytváření poznámek zásadní, chceme-li, aby se v nich studenti rychle orientovali.
Když se studenti nebudou ve svých poznámkách ztrácet, je i větší pravděpodobnost, že s nimi budou víc pracovat a pravidelně se k nim i vracet.

V tomto kurzu vám ukážu, jak k udržení přehlednosti využívám barvy, zkratky a symboly. Pokud se vám zalíbí, můžete je začít používat stejným způsobem. Nebo se jen můžete tímto kurzem inspirovat a vytvořit si svůj vlastní systém.

V dnešní lekci se s vámi podělím o několik vychytávek, na které jsem přišla během práce na Češtině extra, kde byla maximální přehlednost nezbytná.

PÁDY A PÁDOVÉ TVARY

Pro každý pád jsem vymyslela zkratku, která se skládá z čísla pádu a prvního písmena latinského názvu pádu (například 4A = 4. pád / Akuzativ).
Měla jsem k tomu dva důvody:

 • v zápiskách je to přehlednější:
  mít + 4A
  pomáhat + 3D
  mít + akuzativ
  pomáhat + dativ
 • studenti můžou o pádech komunikovat se svými českými přáteli
  Častokrát jsem slyšela příběh, jak se můj student zeptal svého českého kamaráda Jaký je to pád? Genitiv? a on mu odpověděl To je 2. pád.  Co je genitiv, to netuším.  
  Jenže můj student zase nevěděl, co je to 2. pád, protože z učebnic češtiny pro cizince znal pouze latinské názvy.

Pro lepší názornost jsem každému pádu přiřadila jednu barvu (kromě 5V). Z barev a zkratek vznikly tyto ikonky:

Pro zapisování nových slov používám většinou jen zkratky, barvy používám především k označování pádových tvarů v textech a příkladech.

Vyzkoušejte se svými studenty

Až narazíte na novou předložku nebo nové sloveso, zkuste je zapsat například takhle:

kolem + 2G / naproti + 3D / přes + 4A / po + 6L / s + 7I
všímat si / :všimnout si + 2G
pomáhat / :pomoct + 3D


NEDOKONAVÁ A DOKONAVÁ SLOVESA

K označení dokonavých a nedokonavých sloves jsem vymyslela dvě tečky a tři vodorovné čárky.

≡nedokonavé sloveso / :dokonavé sloveso

Toto označení vlastně vzniklo ještě dřív, než jsem začala psát Češtinu extra. Inspirací mi byli opět mí studenti, kteří se mě neustále ptali Které je které? (Které sloveso je to, které má jen dva tvary, a které je to, co má tři tvary? U kterého slovesa mám použít BUDU + infinitiv?) 

Tak jsem místo perf.imperf. začala psát před:

 • nedokonavá slovesa tři vodorovné čárky
  tři čárky = tři tvary (časy)
  čárka = neukončený, probíhající děj

 • dokonavá slovesa dvě tečky
  dvě tečky = dva tvary (časy)
  tečka = ukončený děj

Výsledek jsem viděla okamžitě - mí studenti přestali tápat v tom, jak vytvořit budoucí čas (kdy použít bude + infinitiv), a ihned poznali, jaký je rozdíl ve významu mezi například dělá a udělá (který tvar mají použít pro "teď" a který pro "později"). 

V praxi často označuju pouze dokonavé sloveso dvojtečkou, tři čárky píšu jen zpočátku a se začátečníky, aby si studenti zvykli na tento koncept. 

Vyzkoušejte se svými studenty

Až natrefíte na nové sloveso, zkuste zapsat oba dva tvary (ideálně v pořadí nedokonavé / :dokonavé sloveso, což pravděpodobně znáte z materiálů L. Holé) a před dokonavé sloveso napište dvojtečku, například takhle:

dívat se / :podívat se na + 4A nebo (:po)dívat se na + 4A
dělat / :udělat + 4A nebo (:u)dělat + 4A
zastavovat / :zastavit
jíst / :najíst se


Úkol z dnešní lekce:
Jestli vás zkratky pro jednotlivé pádydvojtečka pro dokonavá slovesa zaujaly, začněte je ode dneška používat.
Nezapomeňte nejdřív studentům vysvětlit, co značení znamená, případně proč je dobré nová slova takto značit.

Krásný den!

Jana