Lekce češtiny

Nabízím lekce češtiny pro cizince.
Specializuji se na falešné začátečníky a mírně pokročilé.

Moje lekce jsou:

 • intenzivní a strukturované
 • zaměřené na mluvení a poslech / porozumění
 • založené na individuálních potřebách studenta (nepoužívám učebnici, ale připravuju materiál a cvičení pro každého studenta na míru).

ENGLISH version is here.

nabízet - to offer
lekce - lesson
cizinec - foreigner
falešný,-á,-é - false
začátečník - beginner
mírně pokročilý,-á - intermediate
zaměřený,-á,-é - focused
mluvení - speaking
poslech - listening
porozumění - understanding
založený,-á,-é - based
potřeba - a need
používat - to use
učebnice - textbook
připravovat - to prepare
cvičení - exercise
každý,-á,-é - every
na míru - custom made

Před každou lekcí

 • Řeknete mi, co se chcete nebo potřebujete naučit. Můžete si vybrat z témat dole.
 • Napíšete to (text nebo fráze, které se chcete naučit) česky, ale můžete použít i angličtinu (nebo jiný jazyk), když to nebudete umět napsat česky.
 • Já ve vašem textu opravím chyby a upravím ho, aby zněl přirozeně a aby mu Češi dobře rozuměli.

před - before
říkat / :říct (řekne, řekl) - to say
potřebovat - to need
(:na)učit se - to learn
vybírat / :vybrat - to choose
téma - topic
dole - bellow
psát / :napsat (napíše) - to write
používat / :použít - to use
jiný,-á,-é - another
jazyk - language
umět - to be able
opravovat / :opravit - to correct
chyba - mistake
upravovat / :upravit - to adjust
znít (zněl) - to sound
přirozeně - naturally

On-line lekce (cca 50 minut)

Budeme procvičovat konverzaci (otázky, odpovědi), slovíčkagramatiku z vašeho textu. 
Budeme procvičovat poslech, porozumění, výslovnost a (plynulé) mluvení

cca - approximately
procvičovat / :procvičit - to practise
otázka - a question
odpověď - an answer
slovíčka - vocabulary
gramatika - grammar
poslech - listening
porozumění - understanding
výslovnost - pronunciation
plynulý,-á,-é - fluent
mluvení - speaking

Po lekci

Pošlu vám

 • váš text opravený, abyste si ho mohli přečíst
 • audio s vaším textem, abyste si ho mohli poslechnout
 • seznam (nových) slovíček z vašeho textu s kompletními informacemi

posílat / :poslat (pošle) - to send
opravený - checked, corrected
číst / :přečíst - to read
poslouchat / :poslechnout si - to listen to
seznam - list
slovíčka - vocabulary

Když budete mít zájem, pošlu vám také

 • váš text s barevně označenými pády
 • cvičení připravená pro vás na míru (na základě vašeho textu a vašich chyb)

mít zájem - to be interested 
posílat / :poslat
(pošle) - to send
také - also, as well
barevně - in colour
označený,-á,-é - marked, highlighted
pád - case
cvičení - exercise
připravený na míru - customize
na základě - based on


Cena - Základní verze

5 lekcí - 6.500 Kč

Cena zahrnuje:

 • 4 on-line lekce (každá z nich dlouhá 45 - 55 minut)
  PDF s opraveným textem, audio, PDF seznam slovíček (viz výše)
 • 1 on-line lekce (45 - 55 minut)
  volná konverzace (zopakování 4 lekcí)

cena - price
základní,-í,-í - basic
zahrnovat - to include
každý,-á,-é - every, each
opravený,-á,-é - corrected, proof-read
seznam - list
slovíčka - vocabulary
viz výše - see above
volný,-á,-é - free
(z)opakování - revision, summary


Cena - Plná verze

5 lekcí    8.500 Kč

Cena zahrnuje:

 • 4 on-line lekce (každá z nich dlouhá 45 - 55 minut)
 • PDF s vaším opraveným textem, audio, PDF seznam slovíček ke každé lekci (viz výše) 
 • cvičení na míru ke každé lekci (písemné procvičení gramatiky a slovíček)
 • barevné verze vašich textů
 • 1 on-line lekce / osobní setkání (cca 60 minut)
  volná konverzace (zopakování 4 lekcí)

cena - price
plný,-á,-é - full
zahrnovat - to include
cvičení - exercise
na míru - customized
písemný,-á,-é - written
procvičení - practice
gramatika - grammar
slovíčka - vocabulary
barevný,-á,-é - coloured


Témata

JÍDLO - nákup, vaření, recepty, restaurace
KULTURA, UMĚNÍ - hudba, fotografie, film, obrazy, kino, divadlo, koncert
CESTOVÁNÍ - dovolená, prázdniny, doprava, ubytování, dotaz na cestu, auto
MĚSTO, VENKOV - služby, MHD, orientace, dotaz na cestu, kultura, památky
BYDLENÍ - dům, byt, zařízení, poruchy, realitní kancelář (koupě, pronájem)
OBCHOD, NAKUPOVÁNÍ - výměna zboží, reklamace, služby (opravy), internet
ČLOVĚK, TĚLO - pohyb, cvičení, zdraví a nemoci, u doktora, oblečení, péče o tělo
MOJE RODINA - příbuzenské vztahy, lidský život (výročí, svatba atd.), oslavy, děti
SPOLEČNOST - běžné fráze (návštěva, telefon, oslavy), etiketa, zvyky
MOJE ZEMĚ - zvyky, tradice, roční doby a počasí, svátky, jídlo, historie
JINÉ - děti, historie, ekologie, příroda

jídlo - food
umění - art
cestování - travelling
venkov - country / village
bydlení - living / houses
obchod - shop
nakupování - shopping
člověk - man / human
tělo - body
rodina - family
společnost - society
země - country / homeland