Češtinu pro cizince jsem učila téměř 20 let a neskutečně mě to bavilo. Celou tu dobu jsem učila téměř výhradně podle materiálů, které jsem si sama vytvořila.  

Část z nich jsem použila do publikace ČEŠTINA EXTRA - Průvodce českou gramatikou, která vyšla v nakladatelství Akropolis v roce 2012.

Během práce na Češtině extra a příprav na její vydání jsem (v roce 2010) založila ČESKÝ BLOG PRO CIZINCE.
Původně měl být určen pouze pro mé studenty, ale časem se rozšířil i za hranice Prahy a ČR a pomáhal lidem na celém světě lépe pochopit a osvojit si českou gramatiku prostřednictvím krátkých článků psaných zjednodušenou češtinou.
Bohužel služba Blog.cz letos v létě skončila a s ní i můj blog.

4. červenec 2012 - den kdy vyšla Čeština extra

Kde jsem nasbírala zkušenosti s výukou češtiny pro cizince

K češtině pro cizince jsem se dostala díky tomu, že jsem se o prázdninách v létě 1997 přihlásila na intenzivní kurz španělštiny na jazykové škole Berlitz. Naše lektorka a metoda Berlitz mě tak nadchly, že jsem se rozhodla, že takhle chci učit češtinu cizince. 

Na podzim 1997 jsem učila své první soukromé studenty, ale oficiálně jsem na Berlitz začala učit až v lednu 1998, kdy jsem prošla tréninkem pro nové učitele.
V Berlitz jsem si zvykla mluvit na studenty pouze česky od samého začátku a používat hodně vizuálních materiálů. Díky mému působení na této škole pro mě vždy bylo velmi snadné naučit studenty komunikovat - dobře rozumět a bez ostychu se vyjadřovat.

Po odchodu z Berlitz jsem krátce pracovala pro několik jazykových škol, ale brzy jsem se rozhodla přejít na volnou nohu. Vedle svých vlastních soukromých studentů jsem spolupracovala 10 let s jazykovou školou Chanel Crossings, kde jsem za tu dobu poznala spoustu vynikajících, špičkových lektorů angličtiny, od kterých jsem se hodně naučila a kterým vděčím za to, že se můj styl učení dostal na tak vysokou úroveň. Hodně mi daly i několikaleté intenzivní kurzy pro překladatele z Evropské komise, vytváření učebních osnov pro kurzy češtiny pro cizince a taky pravidelná školení učitelů.  

Kromě toho jsem byla členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) od jejího vzniku až do narození mého syna v roce 2013.

Obrovská zkušenost pro mě byla i několikaletá práce na Češtině extra, díky které jsem se naučila lépe vysvětlovat a procvičovat gramatiku. Mé hodiny se staly efektivnější a praktičtější. 

Nejvíce jsem učila

  • studenty z Evropy a Ameriky;
  • individuální hodiny;
  • začátečníky či falešné začátečníky;
  • základní českou gramatiku, fráze a dialogy pro každodenní situace a konverzaci na všeobecná témata.

Na toto jsem expert 🙂 Věřím ale, že s mými dlouholetými zkušenostmi dokážu poradit s čímkoliv (nebo alespoň inspirovat). 

Můj přístup k výuce češtiny pro cizince

  • Vždy jsem se snažila učit studenty co nejpraktičtější a nejužitečnější slova, fráze, gramatiku...  A především to, co je zajímá, co je pro ně relevantní, co budou asi nejvíc potřebovat
  • Snažila jsem se, aby jejich projev byl plynulý a (relativně) bez chyb a aby zněl přirozeně. Proto jsem už od začátečníků dbala na to, aby studenti dokázali bez problémů vytvářet souvětí a používat běžné spojky, příslovce, částice, citoslovce a slovní obraty
  • Snažila jsem se, aby na mých hodinách měli studenti co nejvíc příležitostí komunikovat - mluvit a poslouchat. Čtení a psaní dostávali za domácí úkol. Samozřejmostí pro mě bylo mluvit pouze česky, i s úplnými začátečníky. 
  • Také jsem se snažila svým studentům učení co nejvíc ulehčit a zároveň je co nejlépe připravit na situace v reálném životě. Velmi se mi osvědčilo neustálé opakování a procvičování již probrané látky, takže se studentům bezbolestně zautomatizuje a oni ani netuší, jak se to stalo. Prostě to najednou umí (používat).
  • Stěžejní pro mě bylo předávat studentům kompletní informace o všem novém a dbát na to, aby jejich zápisky, které si pořizují během hodiny, nebyly kusé a nepřehledné, čímž jsem se snažila maximálně předcházet zbytečným chybám z neznalosti.
  • V neposlední řadě jsem se i snažila hodiny zpestřit, například autentickými texty, ale i vizuálně - používala jsem různé kartičky, barevné papíry nebo barevné písmo, obrázky a fotografie.