Chci víc informací o Češtině extra.

 Chci se učit česky sama / sám. SAMOSTUDIUM

Chci se učit česky s Janou.
INDIVIDUÁLNÍ KURZY


Čeština extra - Průvodce českou gramatikou


Je pro vás česká gramatika moc těžká? Zkuste Češtinu extra.

Má 50 lekcí. Každá lekce má dvě části

  • jednoduché a vizuální vysvětlení gramatiky 
  • cvičení (plná praktických a užitečných frází)

Správné odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči (vidíte) nebo v audioklíči (posloucháte). 

Jak vypadá Čeština extra a co si o Češtině extra myslí uživatelé - studenti, se dozvíte tady.


Češtinu extra můžete koupit v knihkupectvích (například Luxor) nebo například v těchto e-shopech:

AKROPOLIS (vydavatel)
KNIHY DOBROVSKÝ
DŮM KNIHY - KANZELSBERGER

průvodce - guide
moc
- too (much)
těžký,-á,-é
- difficult
:zkusit - to try
lekce - lesson
část - part
vysvětlení - explanation
cvičení - exercise
plný,-á,-é - full
užitečný,-á,-é - useful

vypadat - to look like
myslet si - to think
uživatel - user
:dozvědět se, dozví se - to learn, to find out

kupovat / :koupit - to buy
knihkupectví - bookstore
vydavatel - publisher


Český blog pro cizince


Chcete číst české autentické texty, ale jsou pro vás moc těžké? Zkuste Český blog pro cizince.

Články na blogu píšu jednoduchou češtinou, takže jim budete snadno rozumět (i bez slovníku).

Když čtete články na blogu 

  • opakujete si základní českou gramatiku a učíte se užitečná slova a fráze (to vám pomůže lépe komunikovat v češtině);
  • dozvídáte se zajímavé informace o životě v České republice (to vám pomůže lépe rozumět, o čem Češi mluví).

moc - too (much)
těžký,-á,-é
- difficult
:zkusit
- to try

článek - article
jednoduchý,-á,-é - simple
čeština - Czech (language)
takže - so
snadno - easily
rozumět - to understand
bez - without
slovník - dictionary

(:z)opakovat - to repeat, to revise, to practise
základní,-í,-í - basic
(:na)učit se - to learn
užitečný,-á,-é - useful
slovo - a word
:pomoct, pomohl, pomůže - to help
lépe - better
dozvídat se / :dozvědět se, dozví se - to learn, to find out
zajímavý,-á,-é - interesting
život - life
Čech, Češi - Czech, Czechs
mluvit o čem - to talk about


Barevné čtení - Učím se česky, když čtu


Chcete vědět, proč mají některá slova různé koncovky a jak je používat? Zkuste Barevné čtení.

Každý článek v e-booku Barevné čtení má několik barevných verzí.
Každá verze má barevně označený jeden pád (například 1N, 4A, 2G), takže gramatiku doslova uvidíte.

Jak vypadá e-book Barevné čtení, se dozvíte tady.

každý,-á,-é - each, every
článek
- article
barevný,-á,-é - colour
několik - a few
označený,-á,-é - highlighted
pád - case
například - for example
doslova - literally