Silný vítr

Text 1 – jednoduchý

Meteorologové varují před silným větrem v pondělí ráno a dopoledne. Od neděle čekají meteorologové v horách a v podhůří na severu Čech povodně.
Vítr může mít rychlost víc než 65 kilometrů za hodinu, na horách 110 km/h.

Silný a velmi nebezpečný vítr hrozí v pondělí od 04:00 do 11:00 v celých Čechách, kromě severovýchodních Čech, a na Vysočině (Jihlava a okolí a Žďár na Sázavou a okolí).

V dalších částech České republiky vítr nebude tak nebezpečný. Vítr by neměl silně foukat jen ve Zlínském kraji.
V úterý bude vítr slabší, ale ve středu začne v západní části ČR foukat opět silnější vítr.

V pondělí dopoledne má vítr hrozit nejvíc. Meteorologové varovali, že vítr může poškodit lesy a stromy, budovy a elektrické vedení.
Lidé musí dávat pozor na stromy a větve, které můžou padat. Lidé také musí dávat pozor na předměty, které letí ve vzduchu.

EXTRA
– Normálně říkáme na horách“ , ale řeky tečou v horách“ (v údolích.
– Když mluvíme o počasí, často používáme slovo (sloveso) (ne)má(ne)měl-a-o by:
Vítr by neměl foukat = Vítr nemá foukat
Dopoledne vítr hrozit nejvíc. = Dopoledne by měl vítr hrozit nejvíc.
– meteorolog (muž) X meteoroložka (žena)

SLOVÍČKA
meteorolog (pán) – meteorologist
varovat před něčím 7I – to warn about
podhůří (nádraží) – foothills
sever (obchod) – north
čekat něco 4A – to expect st
povodeň (garáž) – flood
rychlost (místnost) – speed

nebezpečný,-á,-é [nebes peč ný]- dangerous
hrozit – to be a threat
celý,-á,-é – all, whole
Čechy – Bohemia
kromě něčeho 2G – except
východ (obchod) – east
okolí (nádraží) – surroundings

další,-í,-í – other
část (místnost) – part
tak – so
by (ne)měl – is (not)expected
foukat – to blow
silný,-á,-é – strong
silnější,-í,-í – stronger
slabý,-á,-é – weak, light
slabší,-í,-í [slap ší] – lighter
začínat / :začít (začne, začal) – to begin
západ (obchod) – west
opět – again

nejvíc – most of all, maximum
poškozovat / :poškodit něco 4A
les (les)- forrest
strom (obchod) – tree
budova (žena) – building
vedení (nádraží) – line, wiring
dávat pozor na něco 4A – to watch out, pay attention
větev (garáž) – branch
padat / :spadnout – to fall
předmět (obchod) – object
letět – to fly
vzduch (obchod) – air


Text 2 – střední

Meteorologové zvyšujou stupeň varování před silným větrem na pondělní ráno a dopoledne. Týká se to většiny Čech.
Meteorologové čekají od nedělního večera povodňové stavy v horách a v podhůří na severu Čech.
Vítr může mít v nárazech rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 110 km/h.
Varování před větrem s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotní půlnoci.

Podle výstrahy silný vítr hrozí v pondělí od 04:00 do 11:00. Vítr bude představovat vysoký stupeň nebezpečí na celém území Čech s výjimkou severovýchodu. Podobné varování platí i pro Jihlavsko a Žďársko na Vysočině. 

Až do úterního rána představuje vítr v dalších částech ČR nízký stupeň nebezpečí. Jen ve Zlínském kraji by nemělo silně foukat.
V úterý 22. února očekáváme, že vítr bude slábnout. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval, že ve středu bude vítr v západní části našeho území opět zesilovat.

V pondělí dopoledne má vítr hrozit nejvíc. Meteorologové varovali před poškozením lesů a stromů. Meteorologové také varovali před škodami na budovách a na elektrickém vedení.
Lidé by si měli dávat pozor na předměty, které může vítr unášet. Také by si měli dávat pozor na zlomené větve a na stromy, které vítr vyvrátil.

POZORUJTE
CO? – neděle / pondělí / sobota / úterý
JAKÝ,-Á,-É ? – neděl / ponděl / sobot / úter

SLOVÍČKA
zvyšovat / :zvýšit něco 4A – to raise
stupeň (pokoj) – degree, level
varování (nádraží) před něčím 7I – warning
týkat se něčeho 2G – to apply to
většina (žena) něčeho 2G – most, majority
náraz (obchod) – gusts, blust
kolem – around
nízký, -á,-é [nís ký] – low
platit – to be valid
od něčeho 2G – since
půlnoc (místnost) – midnight

podle něčeho 2G – according to
výstraha (žena) = varování
hrozit – to be a threat
vysoký,-á,-é – high
nebezpečí [nebes pečí] (nádraží) – danger
území (nádraží) – area
výjimka (žena) něčeho 2G – exception
podobný,-á,-é – similar
i – also

(až) do něčeho 2G – untill
představovat něco 4A [přet sta vovat] – to present; to introduce
očekávat něco 4A – to expect
slábnout / :zeslábnout – to get weaker / lighter
ústav (obchod) – institution
zesilovat / :zesílit – to get stronger

poškození (nádraží) něčeho 2G – damage, harm
škoda (žena) na něčem 6L – damage
dávat (si) pozor na něco 4A – to watch out
předmět [před mnět] (obchod) – object
unášet / :unést něco 4A – to carry
zlomený,-á,-é – broken
větev [vje tef] (garáž) – branch
vyvracet / :vyvrátit něco 4A – to uproot


CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete si přečíst autentický článek tady – na idnes.cz. Je tam hodně slov z tohoto článku.

2.  Můžete si zapsat nová slova, která jsou pro vás relevantní a která si chcete zapamatovat.

3. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) žena, garáž, místnost, pán, obchod, pokoj, nádraží, abyste mohli používat nová slova z článku.

4. Můžete si udělat tohle cvičení, jestli jste dobře rozuměli:
Je to pravda?
Meteorologové varují před silným větrem.
Silný a nebezpečný vítr bude foukat v pondělí ráno.
V úterý bude vítr silnější.
Vítr bude nejvíc foukat v pondělí odpoledne.
Vítr může poškodit stromy a lesy.
V pondělí dopoledne nehrozí žádné nebezpečí, proto lidé nemusí dávat pozor na větve a předměty, které můžou letět ve vzduchu.


Odpovědi: ano, ano, ne, ne, ano, ne

MOŽNÁ VÁS BUDOU ZAJÍMAT I TYHLE ČLÁNKY:
Do Česka přijde zima

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-vitr.A220220_133534_domaci_jskr

Jsem autorkou publikace Čeština extra - Průvodce českou gramatikou A1, v roce 2010 jsem založila Český blog pro cizince.
Komentáře